O NAS

Firma istnieje od 1990 roku. W początkowym okresie działalności specjalizowała się w produkcji sterowników mikroprocesorowych przeznaczonych do maszyn pakujących.

Od 2001 roku zakład zaczął realizować większe projekty. Rozpoczęliśmy wykonywanie stanowisk badawczych i maszyn do montażu detali oraz modernizacje precyzyjnych obrabiarek automatycznych.

Specjalizujemy się w automatyzacji - projektowaniu i produkcji maszyn oraz całych linii technologicznych pod indywidualne zamówienie Klienta. Dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze oraz dobrze wyposażonej własnej bazie warsztatowej, z sukcesami realizujemy powierzone nam zadania i najbardziej wymagające projekty.

Wieloletni udział w projektach realizowanych w fabrykach przemysłu łożyskowego pozwolił nam na zdobycie bogatych doświadczeń w zakresie wykorzystania podzespołów szeroko pojętej automatyzacji do budowy i modernizacji maszyn.

Od 2004 roku ELKAR działa jako spółka cywilna. Dysponujemy odpowiednim potencjałem produkcyjnym - posiadamy:
-biuro projektowe,
-nowoczesną, dobrze wyposażoną halę montażową,
-park maszynowy,

Dzięki rozbudowaniu infrastruktury firma wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom klienta.

 

Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.


23 października 2020 roku została zwarta umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ELKAR s.c. A. Kwintal, J. Michta, w ramach działania
1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą ELKAR s.c. A. Kwintal, J. Michta z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Skrajna 80C, 25-650 Kielce.

Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0230/20-00
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Cele projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 31.10.2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 122 912,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Zaufali nam